Vellykket årsmøte for havneforeningen

Norsk Havneforening avholdt sitt årsmøte i Drammen i begynnelsen av september. Dag Sem fra Oslo Havn KF ble gjenvalgt som styreleder. Knut Anvik fra havnestyret i Larvik ble valgt som varamedlem til styret.

Norsk Havneforening avholdt sitt årsmøte i Drammen 5. til 7. september 2012. Drammen Havn ønsket sine havnekollegaer velkommen til årsmøtet med en Get together-samling i deres nye storstue Skur 1.

Selve årsmøtet fant sted første halvdel av torsdagen. På årsmøtet ble foreningens vedteker endret, som blant annet åpner opp for at private havner kan bli observatørmedlemmer.

Etter årsmøtet var det en faglig sesjon om ISPS, PIANC og status for svoveldirektivet. Videre presenterte statssekretær Kristine Gramstad regjeringens og departementets arbeid med nærskipsfartsstrategien, mens avdelingsleder Thor Vartdal fra Kystverket redegjorde for arbeidet med NTP.

Siste dag av årsmøtet var viet spørsmålet om havnestruktur/havneorganisering. Direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim, åpnet sesjonen ved å vise til at det diskuteres havnestruktur i både markedet og politikken. Olav Eidhammer fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) redegjorde for hvordan debatten har artet seg i Norge og Europa, mens Christian Amundrød fra Unifeeder fulgte opp med markedets synspunkter. Temaet ble avsluttet med en paneldebatt.

Dag Sem, direktør for terminalavdelingen i Oslo Havn KF, ble gjenvalgt som leder av Norsk Havneforening for nye to år. Larvik Havn KF ble representert i styret gjennom varamedlem Knut Anvik (Larvik Havnestyre).

20.09.2012 Knut Jørgen Solheim Heum (tekst). Foto: Arnt-Einar Litsheim, Norsk Havneforening. Kilde: Norsk Havneforening.

Link: Aktuelle nyhetsartikler hos Norsk Havneforening

Bilder fra årsmøtet i Drammen (foto ved Norsk Havneforening):

 
Over: Statssekretær Kristine Gramstad.   Over: Forsker Olav Eidhammer, Transportøkonomisk Institutt.
     
 
Over: Bilde fra salen.   Over: Prosjektleder Rolf Aarland i Sjøtransportprosjektet.
     
 
Over: Styreleder i Norsk Havneforening, Dag Sem.   Over: Paneldebatt. Fra venstre:
- Christian Amundrød (Unifeeder),
- Erling Sæther (NHO Logistikk og Transport),
- Olav Eidhammer (Transportøkonomisk Institutt),
- Thor Thingbø (Sandnes Havn KF),
- Arnt-Einar Litsheim (Norsk Havneforening).

 

 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)