Faste anløp Larvik Havn

 

Nøkkeltall


Trafikk

  2012 2013 2014 2015 2016
 Antall skipsanløp 1.195 1.119 1.169 1.265 1.272
 Lastemengder (tonn) 2.137.900 1.722.900 1.848.900 2.116.800 1.915.800
 Containertrafikk (TEU) 61.700 64.200 65.000 62.700 60.200
 Passasjerer (ferjer) 777.100 757.000 726.600 737.600 713.600


Omsetning og resultat (1.000 kr.)

  2012 2013 2014 2015 2016
Omsetning 50.481 52.788 56.173 57.208 59.163
EBITDA 26.053 24.930 28.718 26.136 29.386
Driftsresultat 15.378 15.119 17.804 14.245 17.375
Ordinært resultat 5.334 4.493 7.085 3.884 6.783
Årsresultat 5.334 4.493 7.085 3.884 6.783
EBITDA-margin 51,6 % 47,2 % 51,1 % 45,7 % 49,7 %
Resultatgrad 32,6 % 30,6 % 32,7 % 25,9 % 30,1 %
Totalrentabilitet 4,3 % 4,1 % 4,6 % 3,7 % 4,5 %

Resultatgrad =ROS (Return on Sales). Totalrentabilitet =ROI (Return on Investments).

Finansielle forhold (1.000 kr.)

  2012 2013 2014 2015 2016
Årlige investeringer 10.374 10.198 34.064 13.560 5.560
Kontantbeholdning pr. 31.12 38.209 46.977 27.944 19.632 27.747
Lånegjeld pr. 31.12 245.075 253.314 246.369 239.561 233.279
EK-prosent (soliditet) 32,2 % 32,6 % 34,1 % 35,6 % 37,2 %

Link: Økonomisk utvikling 2012-2016 (pdf)

For mer informasjon ang. trafikk over Larvik Havn, vennligst ta kontakt med markedssjef Beate Palmgren

For mer informasjon ang. finans, vennligst ta kontakt med økonomi- og adm.sjef Knut Jørgen Solheim Heum

Les mer om Larvik Havn i vår årsrapport for 2016:

Link:
Årsrapport 2016

Eldre rapporter:
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014
Årsrapport 2013
Årsrapport 2012
Årsrapport 2011
Årsrapport 2010
 

 


 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 
 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)