Nøkkeltall


Trafikk

  2013 2014 2015 2016 2017
 Antall skipsanløp 1.119 1.169 1.265 1.272 1.262
 Lastemengder (tonn) 1.722.900 1.848.900 2.116.800 1.915.800 2.385.000
 Containertrafikk (TEU) 64.200 65.000 62.700 60.200 73.100
 Passasjerer (ferjer) 757.000 726.600 737.600 713.600 676.600


Omsetning og resultat (1.000 kr.)

  2013 2014 2015 2016 2017
Omsetning 52.788 56.173 57.208 59.163 64.678
EBITDA 24.930 28.718 26.136 29.386 33.468
Driftsresultat 15.119 17.804 14.245 17.375 21.094
Ordinært resultat 4.493 7.085 3.884 6.783 11.000
Årsresultat 4.493 7.085 3.884 6.783 11.000
EBITDA-margin 47,2 % 51,1 % 45,7 % 49,7 % 51,7 %
Resultatgrad 30,6 % 32,7 % 25,9 % 30,1 % 33,3 %
Totalrentabilitet 4,1 % 4,6 % 3,7 % 4,5 % 5,4 %

Resultatgrad =ROS (Return on Sales). Totalrentabilitet =ROI (Return on Investments).

Finansielle forhold (1.000 kr.)

  2013 2014 2015 2016 2017
Årlige investeringer 10.198 34.064 13.560 5.560 10.519
Kontantbeholdning pr. 31.12 46.977 27.944 19.632 27.747 36.265
Lånegjeld pr. 31.12 253.314 246.369 239.561 233.279 222.712
EK-prosent (soliditet) 32,6 % 34,1 % 35,6 % 37,2 % 39,4 %

Link: Økonomisk utvikling 2013-2017 (pdf)

For mer informasjon ang. trafikk over Larvik Havn, vennligst ta kontakt med markedssjef Beate Palmgren

For mer informasjon ang. finans, vennligst ta kontakt med økonomi- og adm.sjef Knut Jørgen Solheim Heum

Les mer om Larvik Havn i vår årsrapport for 2017:

Link:
Årsrapport 2017

Eldre rapporter:
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014
Årsrapport 2013
Årsrapport 2012
Årsrapport 2011
Årsrapport 2010
 

 


 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)