Faste anløp Larvik Havn

 

Statistikk


Følg med i trafikkutviklingen over Larvik Havn! Oppdaterte statistikktall publiseres hvert kvartal.

Trafikk over Larvik Havn pr. K1 2018:

  31.03.2018 31.03.2017 Endr.
Lastemengder (tonn) 516.937 428.542 + 21 %
Antall skipsanløp 294 265 + 11 %
Antall fraktenh. med ferje (TEU) 19.545 18.205 + 7 %
Antall containere (TEU) 18.647 19.185 - 3 %
Antall ferjepassasjerer 154.017 136.899 + 13 %


Grafiske oversikter over trafikkutvikling siste fem år:

Anløp og gods 2013 til 2017 (pdf)

Containervirksomhet 2013 til 2017 (pdf)

Ferjevirksomhet 2013 til 2017 (pdf)

Steineksport 2013 til 2017 (pdf)

"Statistikkbank": Tabeller med statistikk for trafikk over Larvik Havn:

Statistikk 1997 til 2007 (pdf)

Statistikk 2008 til 2016 (pdf)

For mer informasjon om trafikk over Larvik Havn, vennligst ta kontakt med markedssjef Beate Palmgren

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 
 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)