Statistikk


Følg med i trafikkutviklingen over Larvik Havn! Oppdaterte statistikktall publiseres hvert kvartal.

Trafikk over Larvik Havn pr. K3 2018:

  30.09.2018 30.09.2017 Endr.
Lastemengder (tonn) 1.860.867 1.781.349 + 4 %
Antall skipsanløp 879 954 - 8 %
Antall fraktenh. med ferje (12M) 63.002 60.094 + 5 %
Antall containere (TEU) 59.328 54.792 + 8 %
Antall ferjepassasjerer 585.624 579.065 + 1 %


Grafiske oversikter over trafikkutvikling siste fem år:

Anløp og gods 2013 til 2017 (pdf)

Containervirksomhet 2013 til 2017 (pdf)

Ferjevirksomhet 2013 til 2017 (pdf)

Steineksport 2013 til 2017 (pdf)

"Statistikkbank": Tabeller med statistikk for trafikk over Larvik Havn:

Statistikk 1997 til 2007 (pdf)

Statistikk 2008 til 2017 (pdf)

For mer informasjon om trafikk over Larvik Havn, vennligst ta kontakt med markedssjef Beate Palmgren

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)