Statistikk


Følg med i trafikkutviklingen over Larvik Havn! Oppdaterte statistikktall publiseres hvert kvartal.

Trafikk over Larvik Havn pr. K2 2017:

  30.06.2017 30.06.2016 Endr.
Lastemengder (tonn) 1.018.825 921.853 + 11 %
Antall skipsanløp 599 622 - 4 %
Antall fraktenh. med ferje (TEU) 39.379 37.928 + 4 %
Antall containere (TEU) 36.559 30.389 + 20 %
Antall ferjepassasjerer 298.709 325.323 - 8 %


Grafiske oversikter over trafikkutvikling siste fem år:

Anløp og gods 2012 til 2016 (pdf)

Containervirksomhet 2012 til 2016 (pdf)

Ferjevirksomhet 2012 til 2016 (pdf)

Steineksport 2012 til 2016 (pdf)

"Statistikkbank": Tabeller med statistikk for trafikk over Larvik Havn:

Statistikk 1997 til 2007 (pdf)

Statistikk 2008 til 2016 (pdf)

For mer informasjon om trafikk over Larvik Havn, vennligst ta kontakt med markedssjef Beate Palmgren

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 
 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)