Faste anløp Larvik Havn

 

Statistikk


Følg med i trafikkutviklingen over Larvik Havn! Oppdaterte statistikktall publiseres hvert kvartal.

Trafikk over Larvik Havn 2017:

  31.12.2017 31.12.2016 Endr.
Lastemengder (tonn) 2.384.975 1.915.754 + 24 %
Antall skipsanløp 1.262 1.272 - 1 %
Antall fraktenh. med ferje (TEU) 81.881 78.087 + 5 %
Antall containere (TEU) 73.105 60.190 + 21 %
Antall ferjepassasjerer 674.619 713.612 - 5 %


Grafiske oversikter over trafikkutvikling siste fem år:

Anløp og gods 2012 til 2016 (pdf)

Containervirksomhet 2012 til 2016 (pdf)

Ferjevirksomhet 2012 til 2016 (pdf)

Steineksport 2012 til 2016 (pdf)

"Statistikkbank": Tabeller med statistikk for trafikk over Larvik Havn:

Statistikk 1997 til 2007 (pdf)

Statistikk 2008 til 2016 (pdf)

For mer informasjon om trafikk over Larvik Havn, vennligst ta kontakt med markedssjef Beate Palmgren

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 
 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)