Statistikk


Følg med i trafikkutviklingen over Larvik Havn! Oppdaterte statistikktall publiseres hvert kvartal.

Trafikk over Larvik Havn pr. Q1 2019:

  2019 2018 Endr.
Lastemengder (tonn) 451.643 516.957 - 13 %
Antall skipsanløp 255 294 - 13 %
Antall fraktenh. med ferje (12M) 19.190 19.545 - 2 %
Antall containere (TEU) 22.230 18.646 + 19 %
Antall ferjepassasjerer 143.381 154.017 - 7 %


Grafiske oversikter over trafikkutvikling siste fem år:

Anløp og gods 2014 til 2018 (pdf)

Containervirksomhet 2014 til 2018 (pdf)

Ferjevirksomhet 2014 til 2018 (pdf)


"Statistikkbank": Tabeller med statistikk for trafikk over Larvik Havn:

Statistikk 2009 til 2018 (pdf)

For mer informasjon om trafikk over Larvik Havn, vennligst ta kontakt med markedssjef Beate Palmgren

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)