Forskrifter


Nedenfor følger en samlet oversikt over forskrifter og andre opplysninger som kan være av betydning for den som bruker eller oppholder seg i Larvik Havn.

Forskrifter

Forskrift om fartsbegrensninger i sjøen i Larvik havnedistrikt
Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Herfjellbukta, Larvik kommune
Forskrift om fartsgrense for fartøyer i Rakkesundet
Forskrift om fartsgrense i Viksfjord
Forskrift om fartsgrenser for fartøyer i Håkavika
Forskrift om bruk av og orden i havner, Larvik kommune
Forskrift om anløpsavgift for Larvik havn

Andre opplysninger

Skjemaer, ISPS informasjon m.v. finner du her.

Våre priser og forretningsvilkår finner du her.

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)