Larvik Havns historie

Om vi tenker oss Larviksfjorden for 2000 års siden ville vi ikke ha kjent oss igjen. Her var det antakelig liten eller ingen bebyggelse og havet stod atskillig høyere enn det gjør i dag. Standkanten gikk et godt stykke opp i Romberggaten, og Bøkkerfjellet skrånet bratt oppover fra sjøen. 

Mer om Larvik Havn sin historie finner du her.

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)