Artikkel med tips (benyttes ved presentasjon av søkeresultatet (plassering rammesak)

Tips til bruk av søk!

Søk er en viktig navigasjon og i Larvik Havn blir du presentert for søkeresultat som inneholder informasjon om hvor i teksten ordet eller utrykket er funnet.

Om websiden og innholdsstruktur:
Alt om anlegg, terminaler, type godstrafikk over havnen m.m. er samlet under TJENESTER.

Aktuelle skipsruter, trafikkstatistikk og oversikt over agenter og rederier er samlet under TRAFIKK.

Gjeldende havneavgifter og priser på øvrige tjenester finner du under PRISER.

AKTUELT viser de siste nyhetene, aktuelle begivenheter i havnen, samt nyhetsarkiv over eldre nyheter.

Nærmere opplysninger om selve foretaket (forretningsidé, organisasjon, markedssituasjon, nøkkeltall osv.) er omtalt under nærmere under OM LARVIK HAVN.

NYTT! Navigasjon per tema
Følg denne linken for en samlet oversikt over alle websidene knyttet til temaene Container, Ferje, Steineksport, Stykkgods og Båthavner.

 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)