Trafikk over Larvik Havn 2007-2011

Trafikk over Larvik Havn 2007-2011

Nedenfor følger trafikktabeller for siste fem år (hovedtall).

Lastemengder (tonn)

 

  2007 2008 2009 2010 2011
Utenriks 1.569.870 1.968.762 1.503.799 1.847.630 1.765.422
Innenriks 70.993 69.179 70.446 60.925 54.947
Totalt 1.640.863 2.037.941 1.574.245 1.908.555 1.820.369


Skipsanløp (antall)

 

  2007 2008 2009 2010 2011
Utenriks 913 1.064 1.083 1.072 1.038
Innenriks 199 213 181 180 178
Totalt 1.112 1.277 1.264 1.252 1.216


Containertrafikk (TEUs)

 

  2007 2008 2009 2010 2011
Tomme inn 11.386 11.789 14.857 15.895 22.279
Med varer inn 12.753 12.813 10.629 11.118 12.730
Tomme ut 3.397 4.593 2.395 3.248 3.109
Med varer ut 23.492 26.519 27.216 27.656 31.180
Totalt 51.028 55.714 55.097 57.917 69.298


Ferjetrafikk (antall)

 

  2007 2008 2009 2010 2011
Busser 1.444 1.090 894 1.000 957
Fraktenheter 28.691 47.391 77.577 83.193 86.145
Personbiler 107.201 163.445 211.777 220.536 225.382
Passasjerer 459.219 591.461 711.380 734.785 726.157


Gods pr.lastetype (tonn)

 

  2007 2008 2009 2010 2011
Flytende bulk 57.715 63.073 56.353 632 0
Tørr bulk 534.620 799.750 276.148 581.773 438.935
Stykkgods container 572.665 645.120 622.324 646.012 735.160
Stykkgods ferje 218.765 344.747 520.662 550.966 561.002
Øvrig stykkgods 257.098 185.251 98.758 129.172 85.272
Totalt 1.640.863 2.037.941 1.574.245 1.908.555 1.820.369

 
Link grafisk statistikk 2007-2011

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)