Hovedartikkel Tjenester

Våre tjenester i havnen

Larvik Havn KFs tjenestetilbud består av skip- og godstjenester, utleie av eiendommer og båthavnvirksomhet.

Trafikkhavneanleggene fordeler seg på områdene Kanalkaia, Revet og Svartebukt:

 • Kanalkaia: Stykkgods og bulktrafikk
 • Revet: Ferjeterminal, containerhavn og stykkgodstrafikk
 • Svartebukt: Bulktrafikk (steineksport)

Havnen har sammenhengende containerkai på 270 meter med dybde på 11 meter. Følg linkene på høyre side for nærmere informasjon om våre virksomheter.

Dersom du er på jakt etter en samlet oversikt over alle websider knyttet til temabolker som f.eks. "Container", kan det være nyttig å se nærmere på siden Navigasjon per tema.

Anløpsmelding, avfallsskjema, skjema for ISPS-adgangskort med mer finnes på vår skjemaportal.

Les mer om Larvik Havn i vår informasjonsbrosjyre (pdf).

 • Rammesak Tjenester

  Skip- og godstjenester: Kaiplasser til skip og landarealer for lasting, lossing og mellomlagring av varer tilbys på Revet (Revkaia, 270 meter) og ved Kanalen (Kanalkaia, 480 meter og Stykkgodskai, 90 meter).

  Havnetjenester: Vannleveranser, krantjenester med mer utføres effektivt til konkurransedyktige priser.

  Utleievirksomhet: Ulike eiendommer (bygninger, arealer) lokalisert på Torstrand, Revet og i distriktets båthavner leies ut på både kortsiktige og langsiktige kontrakter.

  Larvik Havn har 104 tonns mobil tungløftkran!


    2 containerkraner (gantry/mobil)
  270 meter containerkai


  2012: 61.700 TEUs / 677.000 tonn gods

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)