Rammesak Tjenester

Skip- og godstjenester: Kaiplasser til skip og landarealer for lasting, lossing og mellomlagring av varer tilbys på Revet (Revkaia, 270 meter) og ved Kanalen (Kanalkaia, 480 meter og Stykkgodskai, 90 meter).

Havnetjenester: Vannleveranser, krantjenester med mer utføres effektivt til konkurransedyktige priser.

Utleievirksomhet: Ulike eiendommer (bygninger, arealer) lokalisert på Torstrand, Revet og i distriktets båthavner leies ut på både kortsiktige og langsiktige kontrakter.

Larvik Havn har 104 tonns mobil tungløftkran!


  2 containerkraner (gantry/mobil)
270 meter containerkai


2012: 61.700 TEUs / 677.000 tonn gods

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)