Anlegg og fasiliteter


Larvik Havn tilbyr kaier med opptil 335 sammenhengende lengde og kraner med løfteevne på opptil 104 tonn.

Container

Containerterminalen på Revet har 270 meter kai og er utstyrt med 2 gantry containerkraner. Terminaloperatør er Larvik Containerterminal AS.

Ferge

Fergeterminalen, som drives av Color Line, er på nærmere 60 dekar på Revet med tilhørende kai og terminalbyggfasiliteter.

Bulk og stykkgods

Kanalkaia-terminalen har kaier på henholdsvis 335 meter (nord) og 120 meter (mot vest) og er utstyrt med mobil havnekran med 100 tonns løfteevne og portalkran med 23 tonns løfteevne.

Stykkgodsterminalen innerst i Kanalen har 90 meter kai og 20 meter bred ro/ro-rampe, samt terminalbygg og lagringsareal i tilknytning til kaia. 

Svartebukt Havn har havnefasiliteter som består av 2 pirer og 6 dekar havneareal. Norsk Stein opererer eget anlegg for eksport av storstein og grus.

Samlet oversikt over våre anlegg og kapasiteter kan lastes ned her:

Anleggsoversikt (pdf)

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)