ISPS (havnesikkerhet)


Som følge av terroraksjonen i USA den 11. September 2001 utvidet International Maritime Organization (IMO) den såkalte Solas-konvensjonen (sikkerhet for menneskeliv til sjøs) med tillegget ”International Ship and Port facility Security code” (ISPS-koden). ISPS-koden skal beskytte skipsfarten mot ytre trusler og er et internasjonalt regelverk for å styrke sikkerheten og terrorberedskapen på skip og i havner. Reglene tredde i kraft 1. Juli 2004.

Koden gjelder fartøy og havneanlegg, det vil si områder der personer eller gods flyttes til og fra fartøy eller der havnetjenester tilbys/utføres. Havner og rederier skal utarbeide planer i henhold til ISPS-koden.

ISPS-koden skal forhindre:

  • Skade på eller ødeleggelse av havneanlegg eller fartøy
  • Kapring av fartøy
  • Manipulasjon av last
  • Uautorisert tilgang
  • Smugling av våpen
  • Utnyttelse av fartøy som et våpen

Har du spørsmål til havnesikkerheten i Larvik Havn? Ta kontakt med havnekaptein Erling Kristensen, tlf. 917 35 988.

ISPS-skjemaer for skipsanløp, søknad om adgangskort til Larvik Havn m.v. finner du her.

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)