Priser og forretningsvilkår


Prissystemet i Larvik Havn KF er oppbygd etter følgende mønster:

  • Lovregulert avgifter (anløpsavgift)
  • Gebyrer for sikkerhet (ISPS-gebyr) og skipsrenovasjon (avfallsgebyr)
  • Vederlag for bruk av havnas infrastruktur (kaier, kraner m.m.)
  • Øvrige priser for varer og tjenester

Våre priser kan lastes ned her:

Anløpsavgift:
(forskrift)
Prisliste
2020:
Alminnelige
betingelser:


Komplett oversikt med anløpsforskriften, prislista og forretningsbetingelsene kan lastes ned her:

Priser og vilkår for bruk av Larvik Havn 2020

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)