Skipsrenovasjonsordning


Alt søppel leveres til avfallscontainere plassert i havna.

Gebyr for søppel (avfallsgebyr) skal betales av alle skip som anløper offentlig kai, uavhengig av om det leveres søppel fra skipet til avfallsordningen. Fritidsbåter som ikke betaler havneavgifter omfattes ikke av ordningen og skal ikke betale gebyr.

Avfallsgebyret er kr. 588,- pr. anløp i 2019 for alle skip og inkluderer leveranse på 0,5 m3 (kubikkmeter) restavfall. Gebyret faktureres sammen med anløpsavgift og kaivederlag. Ved dokumentasjon om at avfall leveres fast i annen havn, kan det ved søknad gis fradrag i eller bortfall av gebyr.

Oljeavfall, lasterester og kloakk fra skip leveres til avfallsfirma for egen regning.

Ved spørsmål om skipsrenovasjonsordningen i Larvik Havn og/eller formidling av avfallsfirma, kontakt havnekaptein Erling Kristensen, tlf. 917 35 988.

Skjema for melding om skipsavfall i forbindelse med anløp til Larvik Havn finner du her.

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)