Containerhavn

Larvik Havn er Norges nest største containerhavn og en viktig port til Europa for transport av gods. Årlig lastes og losses 80.000 containerenheter (TEUs) over havnen.

Vi tilbyr ukentlige anløp av containerlinjer til Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam og Antwerpen. Linjene trafikkeres av rederiene Unifeeder, Mediterranean Shipping Company (MSC) og Seago Line.

De siste årene har havnen markert seg som en moderne og foretrukken havn på vestsiden av Oslofjorden, men en kapasitet til å håndtere 200.000 containere innenfor dagens havneareal. Våre to gantry container kraner sørger for en effektiv laste- og losse operasjon. 

Larvik Containerterminal AS står for den daglige driften av containerterminalen, mens Larvik Havn KF står for krandriften.

Kontaktinfo LCT. Telefon: 33 11 34 90. E-post: post@larvik-container.no

 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)