Bulk og stykkgods


Mangfoldet av varer inn og ut over Larvik Havn er stort. Stål- og treprodukter, granitt, prosjektlaster, offshoreinstallasjoner og import av råvarer til Felleskjøpet utgjør en stor del av den daglige aktiviteten i havnen.

Stein

Norges nasjonalbergart, Larvikitt utvinnes i steinbruddene omkring Larviks-distriktet. Steinen er en stor eksportvare over Larvik Havn, den skipes ut over havnen i containere og som bulklaster på skip og lektere. Årlig eksportert steinvolum kan strekke seg opp mot 1 million tonn.

Skrotstein (storstein)

Bi-produktet ”Skrotstein” (også kalt ”Storstein”) fraktes på lektere til Europa til bruk i moloer og havneutbygginger – og for erosjonssikring av kystlinjer.

Stema Shipping AS (Norsk Stein) opererer eget anlegg for steineksport i tilknytning til Svartebukt havn.

Kontaktinfo Norsk Stein A/S Stema Shipping.
Telefon: 33 15 64 32 / 94 17 23 20
E-post: stig@stema-shipping.no
www.svartebukt.no

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)