Hovedartikkel Trafikk

Rutemønster og trafikksituasjon 

Ukentlig trafikkeres en rekke havner på Kontintentet som for eksempel Antwerpen og Rotterdam med faste containerlinjer.

Color Line opererer linjen Larvik - Hirtshals med to daglige avganger til Danmark.

Nor Lines' skip i kysttrafikk langs Norskekysten og deler av Skandinavia og Baltikum anløper Larvik Havn opptil tre ganger i uken.

Øvrig trafikk over havnen består av blant annet asfalt, blokkstein, grus, korn, storstein, sukker og tømmer til og fra hele Europa.

Følg linkene på høyre side for nærmere informasjon om trafikk og statistikk. 

LARVIK HAVN KF

Havnegata 5, 3263 Larvik
Postboks 246, 3251 Larvik

Telefon: (+47) 33 16 57 50
e-post: post@larvik.havn.no


 

UN/LOCODE:
NOLAR

Posisjon (Revet):

59° 2'25''N  (59.04028 Lat)
10° 2'50''E  (10.04722 Long)